The English version

Atmosfäärifüüsika osakond
alates aegade algusest.

Tartu Observatooriumi arhiivis on meteoroloogilisi vaatluspäevikuid alates 1. jaanuarist 1808.
Figureerivad nimed Th. Clausen, Carl Laurenti, vt. Tartu Observatooriumi Virtuaalne Muuseum.

Esimesed kestvamad ilmavaatlused Tartus tehakse J.J.F.W. Parroti eestvõtmisel 1821-1834.
Pidevaid meteoroloogilisi vaatlusi alustas 1841. a. Tartusse tulnud L.F. Kämtz.
Samaaegselt Kämtziga tegi meteoroloogilisi vaatlusi ka J.H. Mädler.


1865

A.J. von Oettingen alustab Tartu Ülikoolis süstemaatilisi ilmavaatlusi.

Rajab Metobsi, ametliku nimega

Meteoroloogia Observatoorium

.


01.01.1947

Teaduste Akadeemia raames moodustati

Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut


9.10.1952

Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituut saab uueks nimeks

Füüsika ja Astronoomia Instituut


1.10.1973

Füüsika ja Astronoomia Instituudi baasil moodustati
Füüsika Instituut asukohaga Tartus ning

Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut

asukohaga Tõraveres.


21.09.1995

Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut saab uueks nimeks

Tartu Observatoorium


1.01.2018

Tartu Observatoorium viiakse tagasi Tartu ülikooli

TÜ LOTE Tartu Observatoorium


Atmosfäärifüüsika osakonnas ja/või selle eelkäijais töötavad/töötanud inimesed on püütud kirja panna siin.
Eraldi lehel on väitekirjade register.

Koostamisel on album atmosfäärifüüsika osakonnas välja töötatud ning kasutatud mõõduriistadest ning nende riistadega töötamisest.

Viimati muudetud 20. juunil 2018.
Vigadest ja täiendamissoovidest palun teatada e-kirjaga: andres@to.ee


Allikad

Aruksaar, H., 1992. Kaarel Kirde - esimene eestlasest geofüüsikaprofessor Tartu ülikoolis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 231-249.
EFS aastaraamatud 1989..
Eilart, J. (Koostaja), 2001. Akadeemik Juhan Ross. Bibliograafia. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
Füüsikakroonikad 1977..1987.
Liidemaa, H., 1992. Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi rajamine ja meteoroloogia areng Eestis aastail 1865-1918. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 63-79.
Mürk, H., 1992. Meteoroloogia- ja klimatoloogiaalasest uurimistööst Eestis 1920-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 80-98.
Palm, I., 1992. Meteoroloogia õpetamisest Tartu ülikoolis aastail 1919-1940. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Tartu Observatooriumi aruanded 1991..
Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu, http://www.utlib.ee/ee/andmebaasid/portreed/
Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, VIII, Valgus, Tallinn, lk. 99-122.
Siilivask, K. (Koostaja), 1982. Tartu Ülikooli ajalugu. II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn.
Tooming, H., 2001. Ilm ja inimesed, Teaduste Akadeemia kirjastus, Tallinn.
Tähetorni kalendrid.

Koostas:
Andres Kuusk

Kaasa aitasid:
Kalju Eerme
Ain Kallis
Olavi Kärner
Tiit Nilson
Viivi Russak
Madis Sulev
Uno Veismann

Albumisse on oma kogudest pilte jaganud
Madis Sulev
Tiit Nilson
Urmas Peterson
Andres Kuusk
Viivi Russak
Joel Kuusk
Mart Tiisler