Olavi Kärner
22.01.1942-25.03.2016

   O. Kärner


Olavi Kärner sündis Tartus kunstnike peres. Tartu Ülikooli lõpetas 1965 arvutusmatemaatiku diplomiga. Oli 1970-1972 FAI aspirant, 1974 kaitses Leningradi Hüdrometeoroloogia Instituudis kandidaadiväitekirja meteoroloogia, klimatoloogia ja agrometeoroloogia erialal "Pilvisuse ja summaarse kiirguse ajaline muutlikkus", juhendajad Kussiel Šifrin ja Olev Avaste. Töötas FAI-s., AAI-s, TO-s 1966-2014 nooremteadurina, vanemteadurina, teadurina. Uurimusi meteoroloogiliste väljade aegridade, kliimamuutuste, satelliitidelt pilvede hulga hindamise alalt. Raamatu 'Towards a New Climate Representation. Analysis of Forcing and Response Time Series.' University of Tartu Press, 2015, 205+xvii pp. autor. Koos Sirje Keevallikuga avaldasid monograafia 'Effective Cloud Cover Variations'. A. Deepak Publishing, Hampton, VI, 210 pp. (1993).
Oli 1992-2000 Rahvusvahelise Meteoroloogia ja Atmosfääriteaduste Assotsiatsiooni (IAMAS) juures oleva Rahvusvahelise Kiirguskomisjoni (IRC) liige. Kogus tuntust inimpõhjustatud kliimamuutuste eitajana, on kahe kogumikus "Critical Topics in Global Warming" (Ed. by Ross McKitrick. The Fraser Institute) avaldatud artikli kaasautor.
Oli ka edukas sportlane, võitis kuldmedaleid NLiidu ja Eesti meistrivõistlustel orienteerumises, meistersportlane orienteerumises, vabariikliku kategooria kohtunik orienteerumises, joonistas hulgaliselt orienteerumiskaarte.
Suri 25. märtsil 2016, maetud on Elva kalmistule.


Märts 2016