Helgi Arst
23.12.1931-24.10.2016

   Helgi
Niilisk
1966


Helgi Arst (varem ka Ardve ja Niilisk) sündis Tallinnas haritlaste peres. Tartu ülikooli lõpetas geofüüsikuna 1955. 1957-1960 oli FAI aspirant. Kandidaaditöö "Atmosfääri soojuskiirgusest" valmis 1962. aastal prof. K. Kondratjevi juhendamisel. 1960-1975 töötas AAI-s (varem FAI) noorem- ja vanemteadurina, 1975 läks Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituuti, kus oli 1987-1990 mereoptika sektori juhataja. 1990-1992 Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi kaugseiresektori juhataja, aastast 1992 Eesti Mereinstituudi juht-teadur ja vanemteadur.
Doktoritöö "Atmosfääri ja mere kiirguskarakteristikud kui looduskeskkonna informatsiooni kandjad" kaitses 1991 Tartu ülikoolis.
Uurinud soojuskiirguse välja Maa atmosfääris ja pilvedes, samuti võimalusi päikesekiirguse ning sellega seotud veekeskkonna karakteristikute abil iseloomustada uuritavate veekogude seisundit, s.h. seoseid veekogu kiirguskarakteristikute ja vee puhtuse vahel. Kirjastuse "Valgus" väljaandel ilmus koostöös D.V. Pozdnjakovi ja A.Z. Rozensteiniga 1990. aastal monograafia "Оптическое зондирование в океанологии". 2003. aastal andis kirjastus Praxis Publishing, Springer välja monograafia "Helgi Arst, Optical Properties and Remote Sensing of Multicomponental Water Bodies."
Tartu Ülikool tunnustas tead 2006. aastal TÜ aumärgiga.


Juuli 2018