[foto]

Matti Mõttus

Töökoht Tartu Observatoorium, teadur
Sünniaeg 24.07.1976
Haridus kõrgem (BSc füüsikas 1998)
Teenistuskäik 2004 - ... Tartu Observatoorium, teadur
1999 - 2004 Tartu Observatoorium, insener
1995-97 TÜ Eksperimentaalfüüsika ja Tehnoloogia Instituut, assistent
Teaduskraad PhD, Tartu Ülikool 2004
"Shortwave Solar Radiation Field inside Willow Canopy"
Teadustöö põhisuunad Aluspinna ja taimkatte kiirgusbilanss, taimkatte kiirgusrežiim