Viivi Russak
11.11.1933

   V. Russak


Viivi Russak (varem ka Kannes ja Põldmaa) sündis Hara külas Harjumaal kooliõpetajate peres. Aastail 1943-1951 õppis ta Tallinna Õpetajate Instituudis. Tartu ülikooli lõpetas geofüüsikuna 1957 ja asus tööle tollases Füüsika ja Astronoomia Instituudis insener-meteoroloogina. Kandidaadiväitekirja "Atmosfääri hämariku sondeerimise metoodika uurimused" kaitses 16. detsembril 1966 Tartu Ülikoolis, juhendajaks J.D. Janiševski Geofüüsika Peaobservatooriumist Leningradis, konsultandiks G.V. Rosenberg Moskva Atmosfäärifüüsika Instituudist. FAI-s ja selle järeltulijais AAI-s ning TO-s töötas Viivi 1957-2015 insenerina, vaneminsenerina, nooremteadurina, vanemteadurina, teadurina. 1992. aastal kaitses Viivi Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi geograafias, väitekiri "Päikesekiirgus Tõraveres".
Uurimisteemadeks on olnud päikesekiirguse hajumine atmosfääris, atmosfääri läbipaistvus, pilvise atmosfääri kiirgusrežiim, Eesti kiirguskliima. 2003. aastal valmis koos Ain Kallisega "Eesti kiirguskliima teatmik" (EMHI, Tallinn, 384 lk.), nemad olid ka kaasautoreiks 2005. a. Science'is ilmunud artiklile Wild et al., From dimming to brightening: decadal changes in solar radiation at Earth's surface. (V. 308, 5723, 847-850).

Täielik publikatsioonide loetelu.


August 2015