Märt Rahi
06.05.1941

   Märt Rahi, 1980


Sündis Tartus metsaametniku peres. Tallinna 20. keskkooli lõpetas 1959. 1965 lõpetas Tartu ülikooli bioloog-biofüüsikuna taimefüsioloogia erialal.
Töötas TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudis 1964-1987 laborandi, aspirandi ja teadurina.
Kandidaadiväitekiri "Lehtede veevarustuse uurimine seoses fotosünteesi ja hingamisega" valmis 1975 A. Laisa (ja H. Moldau) juhendamisel, kaitses Tartu ülikoolis.
1987 läks tööle Zooloogia ja Botaanika Instituuti elektronmikroskopistina, samast aastast vanemteadur ja 1995-2004 teadussekretär.
2005. aastast EPMÜ (nüüd Eesti Maaülikool) põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadussekretär.
Töid taimeanatoomia ja veerežiimi seostest, elektronmikroskoopia rakendustest taimeanatoomias, mükoloogias ja entomoloogias. Toimetanud ZBI ajaloo ülevaate ja aastaraamatud 1995-2002.


(M. Rahiga kooskõlastatud veebruaris 2007)