Kalju Eerme
10.12.1938

           K. Eerme


Kalju Eerme sündis Pärnumaal Paikuse (praegu Sauga) vallas Vainu külas. Vabrikutöölisest isa ja ema pidasid popsikohta.
Koolis käis Kalju Taali Põhikoolis, Sindi Keskkoolis ja Sindi Töölisnoorte Keskkoolis.
Töötas 1955-1958 Sindi 1. detsembri nimelises tekstiilivabrikus.
1958-1963 õppis Tartu ülikooli füüsikaosakonnas, lõpetas ülikooli astronoomia erialal.
1963-1966 oli vanemlaborant ülikooli lunoidijaamas.
1966-1969 oli Eesti TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirantuuris. Füüsika-matemaatikakandidaadi väitekirja astrofüüsikas 'Atmosfäärivälisest fotoelektrilisest fotomeetriast' kaitses 27. septembril 1973 Tartu ülikoolis, juhendaja A. Sapar.
1969-2017 töötas Tartu Observatooriumis (varasemad nimed TA Füüsika ja Astronoomia Instituut, TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut) nooremteadurina, vanemteadurina, juhtivteadurina, uuesti vanemteadurina. 1983-1999 oli ka osalise koormusega dotsent Tartu Ülikoolis.

Teadustöö põhisuundadeks on olnud kaksiktähtede fotomeetria, atmosfääriväline astronoomia, siis atmosfääri vertikaalse heledusjaotuse ja helkivate ööpilvede ning aluspinna optika uurimine statistiliste meetoditega, kasutades satelliidimõõtmiste andmeid. Tööülesannetesse on kuulunud astronoomiasatelliidi Kosmos-215 andmetöötlus, aparatuuri ja mõõtmisprogrammi kooskõlastamised Salyut seeria orbitaaljaamadele. Aastatel 1977-1987 oli töösuunaks ka mere ja mere kohal oleva atmosfääri optiliste omaduste uurimine Eesti TA uurimislaevadelt “Ayu Dag” ja “Arnold Veimer”.
Alates 1993. aastast oli uurimisteemaks atmosfääriosoon ja maapinnani jõudev ultraviolettkiirgus Eestis ja Euroopas rõhuga klimatoloogial. Ta on osalenud mitme Eesti Teadusfondi grandi täitmises ja olnud grandihoidja ning Eesti esindaja Euroopa Liidu 5. Raamprogrammi projektis (European Database for UV Climatology and Evaluation, 2002-2003) ja COST 726 projektis (Long-term changes and Climatology of the UV radiation over Europe, 2003-2008).
Tartu Ülikoolis on ta lugenud mitmeid bakalaureusetaseme kursuseid ning erikursuseid magistrantidele ja doktorantidele: atmosfääriväline astronoomia, keskkonnaõpetus ja sissejuhatus geofüüsikasse, keskatmosfääri füüsika ja fotokeemia.
Kalju Eerme on avaldanud rohkesti aimeartikleid ajakirjades Horisont, Eesti Loodus, Tähetorni kalendris, kogumikus 'Universum valguses ja vihmas' (2005).

1977. aastal sai Ch. Villmanni juhitud uurimisrühm, milles oli ka Kalju Eerme, Nõukogude Eesti preemia orbitaaljaamal Saljut-4 infrapuna teleradiomeetriga 'Mikron' läbi viidud uuringute eest.


Oktoober 2017