Juri Knjazihhin
25.09.1955

   J.
Knjazihhin


Sündinud 25.09.1955 Donetski linnas.
Vanemad Vetso (s.1924) ja Klavdija (s.1935) olid õpetajad.

Õppis Tallinna 15. Keskkoolis, selle lõpetas 1973.
Tartu ülikooli lõpetas 1978 rakendusmatemaatika erialal.

1978-1981 AAI insener
1981-1986 AAI nooremteadur

Kandidaadiväitekirja arvutusmatemaatikas "Diskreetsete ordinaatide meetod ja kiirgusülekande lineaar-algebraline mudel", juhendaja G. Vainikko, kaitses 2.04.1985 Gruusia TA Arvutusmatemaatika instituudis Tbilisis.

1986 läks tööle Tartu ülikooli, sealt varsti Humboldti stipendiaadina Göttingeni ülikooli ja sealt edasi Bostoni ülikooli.
Praegu töötab professorina Bostoni ülikoolis.

Uurimused atmosfääri, pilveväljade ja taimkatte kiirguslevi, kliima, süsiniku bilansi, kaugseire, taimkatte globaalse kaardistamise alal.


Veebileht: http://cliveg.bu.edu/people/jknjazi.html
Veebruaris 2007