Anu Sõber
1.08.1948

   A. Sõber


Haridustee:
1966 - 1972 TÜ Füüsika-keemia teaduskond, biofüüsika
Bioloogiakandidaadi kraad 1984 (Leningradi Ülikool): "Õhulõhede niiskusreaktsiooni mehhanismi analüüs lehe transpiratsiooni ja veesisalduse alusel", juhendaja H. Moldau.

Töökoht ja amet:
1972-1990 Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut
insener, nooremteadur, teadur.
1991-2000 TA (alates 1997 TPÜ) Ökoloogia Instituut
vanemteadur
alates 1996 EPMÜ osalise koormusega dotsent,
alates 2001 Tartu Ülikooli vanemteadur.
2006 - ... Tartu Ülikool,
Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, Rakendusökoloogia õppetool
rakendusökoloogia vanemteadur

Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus:
ASPB (American Society of Plant Biologists) liige

Teadustöö põhisuunad:
Bio- ja keskkonnateadused, ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia.

ETIS-est novembris 2006.