Vee kaugseire

Album -> Veeseire

  Mõõteriistade komplekt vee optiliste parameetrite mõõtmiseks: neeldumine, nõrgenemine ja tagasihajumine . Vasakul paistavad soomlaste veeproovide kogumise anumad.Mõõtmas M. Ligi 2012 suvel Läänemerel. I. Ansko ja M. Ligi 2012 suvel Peipsil. Anemomeeter tuule mõõtmiseks. 3 TriOS Ramses spektromeetriga versioon peegeldumisteguri mõõtmiseks veepinna kohal. Suvi 2012 Peipsil. 2 TriOS Ramses spektromeetriga versioon peegeldumisteguri mõõtmiseks vees. 2009. suvel Võrtsjärvel.  

  WISP peegeldumisteguri mõõtmiseks. Mõõdab M. Ligi Hollandis sügisel 2011. Secchi ketas vee läbipaistvuse mõõtmiseks. Kalasilm taeva pildistamiseks. I. Ansko 2010 Rootsi vetes.