Pilveväljade struktuuri mõõtmine

Album -> Pilved

  Seade pilvede liikumissuuna ja -kiiruse määramiseks. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Seade taevasfääri pildistamiseks või filmimiseks. Teostus sektori töökoda. Kitsa avanurgaga taeva spektrofotomeeter. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Taeva spektrofotomeeter (pilvede indikaator). M. Sulev, teostus sektori töökoda. Taeva spektrofotomeeter pilvede indikatsiooniks. M.Sulev, teostus sektori töökoda.  

  Skaneeriv spektrofotomeeter pilvkatte nurkjaotuse määramiseks. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Skaneeriva taeva spektrofotomeetri skeem. Soojuskiirguse mõõtmisel põhinev pilvede indikaator. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Soojuskiirguse mõõtmisel põhineva pilvede indikaatori skeem.  

  Termopatareid soojuskiirguse mõõtmisel põhinevale pilvede indikaatorile. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Ü. Mullamaa seadistamas aparatuuri kompleksi pilvkatte uurimiseks. Vasakul skaneeriv spektrofotomeeter, keskel soojuskiirguse piirkonnas töötav pilvede indikaator, paremal kitsa avanurgaga spektrofotomeeter. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Nejakanaliline spektrofotomeeter. M. Sulev, teostus TA SKB Tõravere filiaal. Neljakanalilise fotomeetri elektronblokk. Lähteülesanne M. Sulev, projekteerimine ja teostus TA SKB Tartu filiaal. Spektraalne kiirgusandur mõõtmisteks lennukilt (variant). M. Sulev, teostus sektori töökoda.  

  Kitsa avanurgaga spektraalne kiirgusvastuvõtja mõõtmisteks lennukilt, skeem. Võimendi lennuki spektrofotomeetrile. Lähteülesanne M. Sulev, projekteerimine ja teostus TA SKB Tartu filiaal.