Energiavõsa Tõraveres

Album -> Energiamets

  Mõõtesüsteem kiirgusmõõtmisteks energiavõsas. M. Sulev, teostus sektori töökoda, elektrisüsteem ja juhtmestik E.-M. Maasik. Mõõtmas on Juhan Ross. Mast foonimõõtmisteks energiavõsa kohal. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Liikuv vankrike kiirgusanduritega energiavõsa mõõtesüsteemis. M. Sulev, teostus sektori töökoda, elektrisüsteem ja juhtmestik E.-M. Maasik. Päikeselaigu indikaator energiavõsa mõõtesüsteemile. M. Sulev, teostus sektori töökoda.  

  CCD-radiomeeter pajuistanduses, kevad 2000. CCD-radiomeetriga mõõdab A. Kuusk. CCD-radiomeeter 29.07.2003  

  Keegi tudeng, Matti Mõttus, Andres Kuusk CCD-radiomeeter latil koos etaloniga, 6.08.2004 CCD-radiomeeter vankri küljes peegeldumisindikatrisside mõõtmiseks. Madis Sulev mõõdab Fieldspec-iga valgustatust  

   

  Lepavõsa kiirgusrežiimi mõõtmine. Mastil M. Mõttus. 16.09.2006.  

  Lepavõsa kiirgusrežiimi mõõtmine. M. Sulev mõõdab FieldSpec-iga spektraalset valgustatust, mastil mõõdab M. Mõttus peegeldunud kiirgust.  

   

  Joel mõõdab UAVSpec-iga 30.06.2007, aga ilm ei kõlvanud  

  Jan Pisek mõõdab Trac-instrumendiga lepaistanduse läbipaistvust. Suvi 2008. Trac-instrument.