Bilansomeetrid ja IP-radiomeetrid

Album -> Bilansomeetrid

  Üleliiduline bilansomeetrite võrdlus Tartu aktinomeetriajaamas (märts 1963). Courvisier bilansomeeter (WMO töökoda Davoses?). Oli mõeldud etalonbilansomeetriks, kuid ei vastanud sellele esitatavatele nõuetele ja kasutamisest loobuti. J. Ross mõõtmas Courvisier bilansomeetriga. Courvisier bilansomeeter lisatud päikesevarjuga, teostus sektori töökoda. Sundventilatsiooniga bilansomeeter (katseeksemplar). J. Reemann, teostus sektori töökoda.  

  Toroidbilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Tuule mõju vähendava kompensatsiooniga toroidbilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Tuule mõju vähendava kompensatsiooniga toroidbilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Reemanni polüetüleenkattega toroidbilansomeeter mõõtmisteks merel ekspeditsioonil TOPEX-74 uurimislaeva 'Akadeemik Koroljov' poomi küljes. Kõrval on Šljahhovi bilansomeeter Moskva Aeroloogiainstituudist. Minibilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda, TA SKB Tõravere filiaal.  

  Minibilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda, TA SKB Tõravere filiaal. Minibilansomeetri variant. J. Reemann, teostus sektori töökoda. J. Reemanni minibilansomeetri ristlõige. Jüri Reemann sai bilansomeetritele kaks autoritunnistust.  

  Reemanni bilansomeetrid Tõravere aktinomeetriajaama muuseumis. Topelt musta keha mudel etalonbilansomeetri kaliibrimiseks. J. Reemann, teostus TA SKB Tõravere filiaal. Topelt musta keha mudel etalonbilansomeetri kaliibrimiseks. J. Reemann, teostus TA SKB Tõravere filiaal. Topelt musta keha mudel etalonbilansomeetri kaliibrimiseks. J. Reemann, teostus TA SKB Tõravere filiaal.  

  Suurepinnaline must kiirgur kiirgustermomeetrite kaliibrimiseks. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Schulze bilansomeeter (Kipp & Zonen). Statsionaarne aluspinna kiirgustermomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Kiirgustermomeeter aluspinna temperatuuri mõõtmiseks lennukilt (katseeksemplar). J. Reemann, teostus sektori töökoda. Kiirgustermomeeter aluspinna temperatuuri mõõtmiseks lennukilt (katseeksemplar). J. Reemann, teostus sektori töökoda.  

  Käsi-kiirgustermomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. J. Anton mõõdab käsi-kiirgustermomeetriga. Lihtne aluspinna kiirgustermomeeter. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Soojuskiirguse mõõtmisel põhinev pilvede indikaator. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Soojuskiirguse mõõtmisel põhineva pilvede indikaatori blokkskeem.  

  Soojuskiirguse mõõtmisel põhineva pilvede indikaatori sensor.