Aktinomeetria

Album -> Aktinomeetria

  Vaatlusväljak vanas aktinomeetriajaamas Lemmatsis 1953. aastal. Vaatlusväljak vanas aktinomeetriajaamas Lemmatsis 1956. aastal Vaatlusväljak vanas aktinomeetriajaamas Lemmatsis. Registraatorite stend vanas aktinomeetriajaamas Lemmatsis. Paremal J. Reemanni võimendite ja elektronintegraatorite erinevad modifikatsioonid. Vasakul keskel inglise päritolu trükkiv elektrienergia arvesti, mida kasutati jaama esimese integraatorina (sai sisendi elektronpotentsiomeetri EPP-09 reohordiga ühendatud autotrafolt).  

  Elektronintegraator koos trükkaliga. J. Reemann, teostus TA SKB Tartu filiaal. J. Reemanni integraatorid ja võimendid koos trükkalitega. Teostus TA SKB Tartu filiaal. Need suure täpsusega mV-piirkonna võimendid olid ka väikeseeria tootmises tehases Punane Ret. Üleliiduline bilansomeetrite võrdlus Tartu aktinomeetriajaamas (märts 1963). Courvisier bilansomeeter (WMO töökoda Davoses?). Oli mõeldud etalonbilansomeetriks, kuid ei vastanud sellele esitatavatele nõuetele ja kasutamisest loobuti. Courvisier bilansomeeter (WMO töökoda Davoses?) koos lisatud variekraaniga.  

  J. Ross mõõdab Courvisier bilansomeetriga. Taeva spektrofotomeeter. H. Niilisk, teostus FAI töökoda Toomel (V. Vaht), elektroonika H. Niilisk. H. Niiliski taeva spektrofotomeetri skeem. Seade hajuskiirguse tsonaalse jaotuse mõõtmiseks. V. Põldmaa, teostus FAI töökoda (V. Vaht)? V. Põldmaa mõõtis 1962-1964 hämariku taeva heledust Leningradi Geofüüsika Peaobservatooriumist laenatud skaneeriva spektrofotomeetriga. Fotomeeter skaneeris horisondist üle seniidi horisondini, asimuut seati käsitsi, interferentsfiltreid vahetati käsitsi.  

  Vaatlusväljak Tõraveres selle alguspäevil. Registraatorite stend aktinomeetriajaamas Tõraveres selle alguspäevil. Stendil J. Reemanni võimendid ja integraatorid koos trükkalitega. Summaarset kiirgust registreeriti lisaks elektronpotentsiomeetriga KSP, andmetöötlus toimus elektromehaanilise kalkulaatoriga (laual). Registraatorite stend aktinomeetriajaamas Tõraveres selle alguspäevil. Vaatlemas L. Taškin. Heliograaf Tõravere meteoväljakul. J.D. Janiševski aktinomeeter M-3.  

  Kvartsaknaga Janiševski aktinomeeter kellamehhanismil Tõravere meteoväljakul. J.D. Janiševski püranomeeter M-80M. J.D. Janiševski bilansomeeter M-10M. Galvanomeeter GSA termoelektriliste sensorite (aktinomeeter, püranomeeter, bilansomeeter) näitude lugemiseks. J.D. Janiševski kompensatsioon-pürheliomeeter oli palju aastaid kiirgusmõõtmiste etalonriistaks.  

  J. Skljarovi bolomeetriline pürheliomeeter. Schulze bilansomeeter (Kipp & Zonen). Kozõrevi FAR-püranomeetrid. Janiševski püranomeetri modifikatsioon fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse mõõtmiseks. Millivoltmeeter aktinomeetrilisteks mõõtmisteks. A. Kuusk, sektori töökoda 1981. Alalisvooluvõimendi operatsioonvõimendil LM312. Millivoltmeetri skeem.  

  Taeva spektrofotomeeter. M. Sulev, teostus sektori töökoda. Hajutajaks on mattklaas, sensoriks fotokordisti, mootor ajab ringi kuue filtriga filtriketast. Spektrofotomeeter sai uue elu 1982. aastal. Varivõruga fluorplastist koosiinushajutaja. A. Kuusk, sektori töökoda. Hermeetilises korpuses vaakuum-fotoelement ja operatsioonvõimendeil alalisvooluvõimendi, J. Ojaste skeem, A. Kuuse ja sektori töökoja teostus.  

  Uus vaakuum-fotoelement ja võimendi spektrofotomeetrile 1987. P. Pajusalu. Viivi Russak mõõdab spektraalset valgustatust 2005. aastal Tõraveres. Püranomeetrite katseeksemplarid. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Püranomeetrite katseeksemplarid. J. Reemann, teostus sektori töökoda.  

  Minipüranomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda ja TA SKB Tõravere filiaal. Täissümmeetriline soojuskiirguse osas kompenseeritud täppispüranomeeter (all taeva soojuskiirgust peegeldav metallalus). J. Reemann, teostus sektori töökoda. Täissümmeetriline soojuskiirguse osas kompenseeritud täppispüranomeeter (all taeva soojuskiirgust peegeldav metallalus). J. Reemann, teostus sektori töökoda. Reemanni püranomeeter kardaanil mõõtmisteks liikuvatelt alustelt. Teostus sektori töökoda.  

  Reemanni püranomeeter kardaanil mõõtmisteks liikuvatelt alustelt. Teostus sektori töökoda. Sundventilatsiooniga bilansomeeter (katseeksemplar). J. Reemann, teostus sektori töökoda. Toroidbilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Tuule mõju vähendava kompensatsiooniga toroidbilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda. Reemanni toroidbilansomeeter mõõtmisteks merel (polüetüleenkattega). Teostus sektori töökoda.  

  Minibilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda, TA SKB Tõravere filiaal. Minibilansomeeter. J. Reemann, teostus sektori töökoda, TA SKB Tõravere filiaal. Minibilansomeetri variant. J. Reemann, teostus sektori töökoda. J. Reemanni minibilansomeetri ristlõige.  

  Reemanni bilansomeetrid Tõravere aktinomeetriajaama muuseumis. Topelt musta keha mudel etaloonbilansomeetri kaliibrimiseks. J. Reemann, teostus TA SKB Tõravere filiaal. Goniomeeter kiirgusvastuvõtjate nurktundlikkuse määramiseks. J. Reemann, teostus TA SKB Tõravere filiaal. Dr. J. Norman kinkis LiCor-i püranomeetri, fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse püranomeetri ja kvantsensori koos elektroonikaplokiga 1989. aastal. LiCor-i püranomeeter.  

  2002. aastast töötab Tõraveres AERONET-i päikesefotomeeter Cimel-318. Ilmar Ansko ja Erko Jakobson AERONET-i päikesefotomeetriga. Süsteem UV pidevaks registreerimiseks ja veebis serveerimiseks. U. Veismann, I. Ansko, K. Eerme, S. Lätt 2004. UV-sensor ja pimevoolu võtmise mehhanism. I. Ansko, 2008. Teise Cimel-318 ostsime kaugseiremõõtmiste toeks 2008. aastal.  

  Päikesefotomeetrite võrdlemine Tõravere aktinomeetriajaama platvormil 2012. aasta suvel. Spektromeeter SkySpec Järvseljal. Joel Kuusk ja sektori töökoda. 2013. SkySpec-i optiline pea Järvseljal SMEAR-jaama juures 2016 novembris.